Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Voorwaarden

  • De jaarlijks kosten voor een bedrijfsgebonden lidmaatschap bedragen € 875,= (ex. btw) per deelname jaar, gerekend vanaf de maand van aanmelding. (Meerdere deelnemers in exportmanagement functies per bedrijf uitwisselbaar bij thema sessies)
  • Een  lidmaatschap voor een introductiejaar met een gereduceerde bijdrage is ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met Raymond Smid (0620398378) of info@exportconnect.nl
  • Stopzetting van lidmaatschap bij ExportConnect kan per direct op elk moment gedurende het lopende deelname jaar. Het nieuwe lidmaatschapsjaar gaat automatisch gelden na exact 12 maanden vanaf de startdatum van het voorgaande jaar.
  • Bij tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap is er geen enkel recht op teruggave van de jaarlijkse bijdrage, tenzij anders afgesproken.
  • ExportConnect is een  zakelijk netwerk gekoppeld aan de huidige exportfunctie en het bedrijf. Plaatsvervangende deelname is alleen mogelijk bij een volwaardig persoonlijk bedrijfslidmaatschap (na introductiejaar).
  • De persoonlijke deelname vervalt automatisch per direct indien een deelnemer van werkgever verandert of zelfstandig wordt.
  • Ten alle tijde heeft het bedrijf van een huidige deelnemer het eerste recht gedurende het lopende deelname jaar, om een in functie gelijkwaardige vaste vervanger te laten deelnemen.
  • Definitieve deelname wordt schriftelijk (mail) bevestigd door ExportConnect.
  • ExportConnect is in geen geval direct of indirect aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige misbruik van verstrekte informatie, copyrights of schade direct of indirect veroorzaakt voor, tijdens of na de ExportConnect events en Forum Group bijeenkomsten door één van de andere deelnemers ten gevolge van de organisatie en uitvoering van deze bijeenkomsten of events.