Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Voorwaarden

Deelname aan ExportConnect is bedoeld voor (senior) exportmanagement werkzaam binnen de internationale (export) maakindustrie met minimaal 5 jaar export sales ervaring.

Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap bij ExportConnect moet de aanmelding voldoen aan de volgende criteria:

  • Verantwoordelijk voor internationale business of export binnen
    de maakindustrie of handel.
  • Exportomzet aandeel minimaal 2 miljoen Euro.
  • Minimaal 10 FTE.

ExportConnect hecht grote waarde aan de vertrouwelijkheid en de kwaliteit van het netwerk. Deze wordt gewaarborgd door middel van een persoonlijk (kosteloos) kennismakingsgesprek.

ExportConnect is een besloten netwerk en een lidmaatschap betekent:
– 3 x per jaar een thema bijeenkomst voor senior international management.
– 2 x per jaar een bedrijfsbezoek (business case) bij één van de leden.
– 2 x per jaar een praktijk-seminar (halve dag) voor export sales
– Uitnodigingen van kennispartners/speakers.
– Website updates en ExportConnect Service Desk ondersteuning.
– De individuele mogelijkheid voor deelnemers om waardevolle informatie en contacten vanuit de exportpraktijk te vergaren via bemiddeling door de ExportConnect Service Desk .

Aanvullend:
– Alle deze bijeenkomsten worden afgesloten met een borrel en/of diner.
– Deelname uitwisselbaar mogelijk met collega export management binnen hetzelfde bedrijf.

 

De investering per bedrijf bedraagt: € 875,- (ex btw) per jaar.

Deelname geldt voor minimaal één jaar  en kan lopende het deelname jaar altijd worden opgezegd. Er vindt in geen geval (deel)verrekening plaats van reeds betaalde jaarbijdragen.

Na onze bevestiging van aanmelding wordt de factuur voor de jaarbijdrage  verstuurd.  Een persoonlijke kennismaking ter oriëntering op het lidmaatschap is kosteloos mogelijk. Aanmelden

Voordelen van het netwerk.
Gelijkgestemde contacten in een uniek en onafhankelijk management netwerk voor export en internationaal ondernemen. Méér kennis en inspiratie voor nieuwe internationale business kansen, persoonlijke ontwikkeling, uitwisselingen zakelijke contacten in het buitenland, directe onderlinge samenwerking bij buitenlandse marktbewerkingen en mogelijke ook kostenbesparing op extern advies.

“Deelname levert inspiratie en kan veel kosten en fouten in marktentree besparen door de informatie van exportcollega’s”

deelname