Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan ExportConnect Academy Trainingen:

Betreft: Business course “Modern Exportmanagement” georganiseerd door ExportConnect Management Netwerk.
– Deelnemer en/of leidinggevende ontvangt bij toelating een bevestiging van deelname en factuur.

– Investering deelname: € 2.975,- p.p. voor gehele vijfdaagse business course deelname.
– Kosten voor deelname op dagbasis € 795,00 p.p.
– Voor deelnemers van leden ExportConnect Netwerk : € 2.650,- p.p/ € 695,00 p.p.(dagbasis).

(Alle bedragen zijn excl. btw)

Aanmelding:
Bij aanmelding volgt een aanbetalingsfactuur van 10% van het totaal. De totale kosten voor deelname dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang cursus volledig te worden betaald.

Aanmelding geschiedt voor een volledige business course van 5 dagen of voor 1 of meerdere dagen. In het geval van verhindering op één of meer cursusdagen vindt geen restitutie plaats.
Een gelijkwaardige vervanger uit hetzelfde bedrijf is per trainingsdag wel mogelijk.
Individuele course dagen inhalen bij een latere sessie is slechts  onder voorbehoud mogelijk.

Tegelijkertijd met meerdere deelnemers uit hetzelfde bedrijf binnen één business course sessie deelnemen is beperkt mogelijk, vanwege de beperkte beschikbaarheid en onderlinge diversiteit.

Annulering:
Annulering eerder dan vier weken voor aanvangsdatum van de geboekte sessie is mogelijk tegen een annuleringsvergoeding van 10% van de volledige deelname kosten.

Bij annulering binnen vier weken voor eerste aanvangsdatum van de aangemelde business course sessie, dienen de volledige kosten voor deelname in ieder geval te worden betaald, echter onder vermelding van

– dat een gelijkwaardige deelnemer uit hetzelfde bedrijf  dan plaatsvervangend kan deelnemen in de geboekte sessie.
– dat indien mogelijk de  aangemelde deelnemer de volledige deelname bij een  latere  sessie kan bijwonen, zoals aangeven in het programma.

Aansprakelijkheid.
ExportConnect Academy streeft zoveel mogelijk een accurate informatievoorziening na en is in geen geval direct of indirect aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige misbruik van verstrekte informatie, copyrights of schade direct of indirect veroorzaakt voor, tijdens of na de ExportConnect Academy zowel tussen deelnemers onderling of in relatie tot de daarbij verstrekte informatie door de trainers en samenwerkingspartners.

Overmacht.
Exportconnect Academy is niet aansprakelijke voor directe of indirect geleden schade ten gevolge van overmacht. Overmacht ontstaat ten gevolge van slechte weersomstandigheden, slechte bereikbaarheid vergaderlocatie, ziekte of last minute afwezigheid trainers, door welke reden dan ook. Desalniettemin zal ExportConnect Academy er alles aan doen om de business course op een gelijkwaardig niveau te laten doorgaan en eventueel een inhaal sessie in te plannen.

Privacy deelnemers.
Conform privacy wetgeving zullen de persoonsgegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier louter en alleen dienen ten behoeve van de inschrijving van de deelnemer voor deze business course. Deze informatie kan op verzoek altijd worden teruggetrokken.