Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Onze Q & A

Wat is ExportConnect?

ExportConnect is een onafhankelijk netwerk van én voor export- en international management. Het netwerk is opgericht op voorspraak van een aantal exportdirecteuren, die behoefte hebben aan onderlinge informatie- en inspiratie sessies over de praktijk van internationaal ondernemen met als doel beter geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in exportmarkten.

Waarom dit initiatief?

ExportConnect is bedoeld als een vertrouwelijk omgeving waar strategie, exportsuccessen, missers en innovatieve ideeën aan de hand van business cases, stellingen en peer-to-peer gesprekken kunnen worden besproken. De setting wordt bepaald door diverse netwerk groepen met maximaal 15-25 deelnemers, die vaak eeen overeenkomende distributieaanpak- of business model kennen, willen sparren over exportstrategie en contacten willen uitwisselen voor een efficiënte marktbewerking, maar die niet in directe concurrentie met elkaar staan.

Met deze aanpak van ExportConnect kun je je kennis en ervaringen delen met gelijkgestemden en ontstaat er een wederzijdse synergie.

Voor wie zijn de Management Forum Groups bedoeld?

De ExportConnect bijeenkomsten zijn bedoeld voor  exportmanagers, senior sales management en (dga)ondernemers, die verantwoordelijk zijn voor export en/of internationale businessontwikkeling en werkzaam zijn bij een in Nederland gevestigde onderneming in de maakindustrie of internationale handel. Het concept is gebaseerd op halen en brengen van informatie, dus minimaal 5 jaar exportervaring is een vereiste

Wat zijn de deliverables?

De toegevoegde waarde van ExportConnect betreft vooral een verdieping van internationale (export) kennis en -informatie,  onderling netwerken, elkaar inspireren en uitwisselen van (persoonlijke) contacten en zakelijke referenties.

Uniek is de focus op de praktijk met verdiepende onderwerpen over  bijvoorbeeld distributie aanpak, marktbewerking en nieuwe strategische business modellen. De discussie en contacten tussen de deelnemers, kan er voor zorgen dat exportbedrijven op basis van “shared values” elkaar internationaal kunnen helpen.

Hoe is de opzet van de Management Forum Groups?

Netwerk meetings vinden plaats met een beperkt aantal deelnemers (15-25) om daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen komen.  Ofwel er is een thema bijeenkomst in de ambiance van een thema-dinner op een centrale locatie in het land of we zijn te gast bij één van de deelnemers in het bedrijf.  De deelnemers hebben minimaal 5keer per jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan de voor hen bedoelde bijeenkomsten. De onderwerpen zijn actueel en worden bepaald door de gemeenschappelijke businesskaders en/of exportaanpak onderverdeeld in B2B en B2C  marktbewerking, vanwege de onderlinge verschillen in business development:

  • Management Group Export B2C Retail- Food & Nonfood- Food Ingredients
  • Management Group  Export B2B Proffesional-Machinery-Industrial Supply

Bij de netwerk meetings  zijn uitsluitend directe collega’s met exportervaring en/of met international business management ervaring elkaars sparringspartner en klankbord. Ieder levert zelf zijn bijdrage en door het voeren van onderlinge discussies en het uitwisselen van standpunten en contacten, onder begeleiding van een moderator, kun je je eigen businessscope verder verrijken. De netwerk bijeenkomsten worden gevoerd in een inhoudelijk en vertrouwelijk sfeer en is gevrijwaard van directe concurrentie onder de deelnemers binnen dezelfde forumgroep.

Wat zijn de kernwaarden van ExportConnect?

  • Netwerken over export inde praktijk
  • Leren van elkaars exportervaring.
  • Inspireren leidt tot vernieuwende inzichten.
  • Informeren door kennis en contacten te delen.
  • Investeren in persoonlijke en informele zakelijke relaties.

Doel: exportmarkten stimuleren tegen lagere (entree) kosten

Wie organiseert de Management Forum discussies?

Op voorspraak van een adviesorgaan vertegenwoordigt door exportmanagers en export directieleden wordt ExportConnect als onafhankelijke netwerkorganisatie vormgegeven. Als partner draagt ExportSelect zorg voor de initiële organisatie, zorgt voor de moderatoren en kan de discussie verder verrijken met het eigen netwerk van exportprofessionals en kennispartners bedoeld om de deelnemende bedrijven onderling te verbinden.

qa