Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Onze Q & A

Wat is ExportConnect?

ExportConnect is een leden onder leden netwerk voor exportondernemers en exportmanagers. Het is gebaseerd op onderlinge bedrijfsbezoeken. Het netwerk is opgericht op voorspraak van een aantal exportbedijven, die behoefte hebben aan onderlinge informatie- en inspiratie sessies over de praktijk van internationaal ondernemen. Met als doel beter geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in exportmarkten, nieuwe business contacten en customer leads.

Waarom dit initiatief?

Er zijn vele netwerken, congressen en instanties die informatie verschaffen over exporteren. Bij Exportconnect staat de praktijk voorop. Hoe loopt export in de praktijk. Wat zijn de echte uitdagingen? Wat zijn de verschillen tussen bedrijven? en wat komt overeen? Onderlinge bedrijfsbezoeken geven vaak het antwoord.

Voor wie zijn de Management Forum Groups bedoeld?

De ExportConnect bedrijfsbijeenkomsten zijn bedoeld voor (senior) exportmanagers, internationaal (sales) managers, die ervaring hebben in en/of verantwoordelijk zijn voor de internationale business. Het concept is gebaseerd op elkaar persoonlijk informeren over exportkansen, de praktijk en business leads, die zich internationaal voordoen.

Wat zijn de deliverables?

ExportConnect is vooral een persoonlijke benadering en levert internationale (export) kennis en -informatie,  onderlinge netwerken,  inspiratie en betreft het uitwisselen van persoonlijke contacten en zakelijke referenties.

Uniek is de focus op de praktijk met inhoudelijke onderwerpen over bijvoorbeeld distributie aanpak, marktbewerking en nieuwe strategische business modellen. De discussie en contacten tussen de deelnemers, kan er voor zorgen, dat men elkaar op basis van “shared values” internationaal kan helpen. Zowel persoonlijk als zakelijk.

Hoe is de opzet van de Management Forum Groups?

ExportConnect meetings zijn gericht op senior (export sales) management.

Bedrijfsbezoeken bij leden:
1 x per kwartaal is er een bijeenkomst bij één van de leden, die als gastheer optreedt en de kans pakt om het eigen bedrijf en eigen aanpak onder de aandacht te brengen bij collega’s. Eventueel aangevuld met een businesscase of exportthema, met als doel nieuwe inzichten te krijgen.
Middagprogramma met rondleiding, eigen business case en discussie over thema (14.00 – 17.30h.)

Aanvullende individuele mogelijkheden:
Tailormade een individueel  coaching gesprek, over exportstrategie i.s.m. directe collega’s, over exportorganisatie verandering of over een internationale persoonlijke ontwikkeling (exportcompetentie ontwikkeling)

Algemeen seminar: Export Actueel.
1x Jaarlijkse seminar over een actueel internationaal thema.

Netwerk bedrijfsbijeenkomsten vinden plaats met een beperkt aantal (non-competitieve) deelnemers om daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Meestal bestaat een bijeenkomst uit gemiddeld 15-20 personen.

De focus ligt op de internationale strategie van de deelnemers met betrekking tot distributieaanpak, partner- en klantstructuur, vergelijkbare business modellen of marktbewerking met als doel elkaar te verrijken in praktische kennis, contacten en informatie. Onderwerpen zijn actueel en worden bepaald door de gemeenschappelijke businesskaders en/of exportaanpak. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar een B2B of B2C marktbewerking, om de onderlinge contact- en informatiebehoeften zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Bij de bedrijfsbezoeken zijn uitsluitend gelijkgestemde collega’s aanwezig met exportervaring en/of met internationale managementervaring om elkaars sparringspartner en klankbord te zijn.

De bedrijfsbezoeken worden gevoerd in een inhoudelijk en vertrouwelijk sfeer en zijn gevrijwaard van directe concurrentie onder de deelnemers binnen dezelfde bijeenkomst.

Wat zijn de kernwaarden van ExportConnect?

  • Netwerken over export in de praktijk.
  • Nuttige en relevante persoonlijke contacten.
  • Leren van elkaars exportervaring.
  • Inspireren leidt tot vernieuwende inzichten.
  • Informeren door kennis en contacten te delen.
  • Investeren in persoonlijke en informele zakelijke relaties.
  • Krijgen van business leads en klantenreferenties
  • Verkrijgen van nieuwe land- en markt informatie.
  • Delen van kennis over specifieke distributiestructuren.
  • Opdoen van waardevolle informatie direct van ervaren collega’s.

Wie organiseert de Management Forum discussies?

ExportConnect is het netwerk van ExportSelect, een platform waar wij exportmanagers van diverse bedrijven met elkaar verbinden om zowel zakelijk als persoonlijk succesvoller te kunnen zijn.

> <