Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Onze Q & A

Wat is ExportConnect?

ExportConnect is een onafhankelijk netwerk van én voor export- en international management. Het netwerk is opgericht op voorspraak van een aantal exportdirecteuren, die behoefte hebben aan onderlinge informatie- en inspiratie sessies (op non-competitieve basis) over de praktijk van internationaal ondernemen met als doel beter geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in exportmarkten en om elkaar te informeren over business contacten en customer leads.

Waarom dit initiatief?

ExportConnect is bedoeld als een vertrouwelijk omgeving waar strategie, exportsuccessen, missers en innovatieve ideeën aan de hand van business cases, stellingen en peer-to-peer gesprekken kunnen worden besproken. De setting wordt bepaald door diverse netwerk groepen met maximaal 15-20 deelnemers, die vaak een overeenkomende distributieaanpak- of business model kennen, willen sparren over exportstrategie en contacten willen uitwisselen voor een efficiënte marktbewerking, maar die niet in directe concurrentie met elkaar staan.

Met deze aanpak van ExportConnect kun je je kennis en ervaringen delen met gelijkgestemden en ontstaat er een wederzijdse synergie.

Voor wie zijn de Management Forum Groups bedoeld?

De ExportConnect bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevende exportmanagers, senior sales management en (dga)ondernemers, die verantwoordelijk zijn voor export en/of internationale businessontwikkeling en werkzaam zijn bij een in Nederland gevestigde onderneming in de maakindustrie of internationale handel. Het concept is gebaseerd op halen en brengen van informatie, dus minimaal 5 jaar exportervaring is een vereiste.

Wat zijn de deliverables?

De toegevoegde waarde van ExportConnect betreft vooral een verdieping van internationale (export) kennis en -informatie,  onderling netwerken, elkaar inspireren en uitwisselen van (persoonlijke) contacten en zakelijke referenties.

Uniek is de focus op de praktijk met inhoudelijke onderwerpen over bijvoorbeeld distributie aanpak, marktbewerking en nieuwe strategische business modellen. De discussie en contacten tussen de deelnemers, kan er voor zorgen dat exportbedrijven op basis van “shared values” elkaar internationaal kunnen helpen.

Hoe is de opzet van de Management Forum Groups?

De opzet van ExportConnect meetings is gericht op senior management, maar biedt ook aanvullend praktijk-seminars voor de exportafdeling.(zoals exportmanagers, international account managers, area sales managers.

3 x per jaar een thema bijeenkomst voor senior international management.
2 x per jaar een bedrijfsbezoek (business case) bij één van de leden.
2 x per jaar een praktijk-seminar (halve dag) voor export sales management.
In een workshop wordt dan een eerder thema van de senior group verder in detail besproken.
Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel en/of diner.

Netwerk bijeenkomsten vinden plaats met een beperkt aantal (non-competitieve) deelnemers om daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Meestal bestaat een bijeenkomst uit gemiddeld 15-20 personen.

De onderwerpen zijn actueel en worden bepaald door de gemeenschappelijke businesskaders en/of exportaanpak. De management forum groepen zijn ingedeeld op basis van een B2B of B2C marktbewerking, om de onderlinge contact- en informatiebehoeften zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Bij de netwerk meetings zijn uitsluitend directe collega’s met exportervaring en/of met internationale managementervaring elkaars sparringspartner en klankbord. Ieder levert zelf zijn bijdrage en door het voeren van onderlinge discussies en het uitwisselen van standpunten en contacten, onder begeleiding van een presentator/moderator, kun je je eigen businessscope verder verrijken.

De netwerkbijeenkomsten worden gevoerd in een inhoudelijk en vertrouwelijk sfeer en zijn gevrijwaard van directe concurrentie onder de deelnemers binnen dezelfde bijeenkomst.

Met de ExportConnect Service Desk faciliteren we de onderlinge “peer to peer connecties” tussen leden en derden voor een doelgerichte exportontwikkeling. We maken daarbij gebruik van een omvangrijk netwerk aan bedrijfscontacten.

Wat zijn de kernwaarden van ExportConnect?

  • Netwerken over export inde praktijk
  • Leren van elkaars exportervaring.
  • Inspireren leidt tot vernieuwende inzichten.
  • Informeren door kennis en contacten te delen.
  • Investeren in persoonlijke en informele zakelijke relaties.
  • Krijgen business leads en klantenreferenties
  • Verkrijgen van nieuwe land- en markt informatie.
  • Delen van kennis over specifieke distributiestructuren.

Het genereren van waardevolle informatie direct van ervaren collega’s.

Wie organiseert de Management Forum discussies?

Op voorspraak van een adviesorgaan vertegenwoordigt door exportmanagers en export directieleden wordt ExportConnect als onafhankelijke netwerkorganisatie vormgegeven. Als partner draagt ExportSelect zorg voor de initiële organisatie, zorgt voor de moderatoren en kan de discussie verder verrijken met het eigen netwerk van exportprofessionals en kennispartners bedoeld om de deelnemende bedrijven onderling te verbinden.

qa