Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Management Netwerk Groepen

De focus van de diverse management netwerkgroepen wordt bepaald door overeenkomsten in de internationale strategie van de deelnemers met betrekking tot distributieaanpak, partner- en klantstructuur, vergelijkbare business modellen of marktbewerking met als doel elkaar te verrijken in praktische kennis, contacten en informatie.

De opzet van ExportConnect meetings is gericht op senior management, maar biedt ook aanvullend praktijk-seminars voor de exportafdeling (zoals exportmanagers, international account managers, area sales managers):

3 x per jaar een thema bijeenkomst voor senior international management.
2 x per jaar een bedrijfsbezoek (business case) bij één van de leden.
2 x per jaar een praktijk-seminar (halve dag) voor export sales management.
In een workshop wordt dan een eerder thema van de senior groep verder in detail besproken.
Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een netwerkborrel en/of diner.

Netwerk bijeenkomsten vinden plaats met een beperkt aantal (non-competitieve) deelnemers om daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Meestal bestaat een bijeenkomst uit gemiddeld 15-20 personen.

De onderwerpen zijn actueel en worden bepaald door de gemeenschappelijke businesskaders en/of exportaanpak. De management forum groepen zijn ingedeeld op basis van een B2B of B2C marktbewerking, om de onderlinge contact- en informatiebehoeften zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Bij de netwerk meetings zijn uitsluitend directe collega’s met exportervaring en/of met internationale managementervaring elkaars sparringspartner en klankbord. Ieder levert zelf zijn bijdrage en door het voeren van onderlinge discussies en het uitwisselen van standpunten en contacten, onder begeleiding van een presentator/moderator, kun je je eigen businessscope verder verrijken.

De netwerkbijeenkomsten worden gevoerd in een inhoudelijk en vertrouwelijk sfeer en zijn gevrijwaard van directe concurrentie onder de deelnemers binnen dezelfde bijeenkomst.

Met de ExportConnect Service Desk faciliteren we de onderlinge “peer to peer connecties” tussen leden en derden voor een doelgerichte exportontwikkeling. We maken daarbij gebruik van een omvangrijk netwerk aan bedrijfscontacten.

management-forum