Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Management Export Netwerk

De opzet van ExportConnect meetings is gericht op senior (export sales) management.

Bedrijfsbezoeken bij leden:
1 x per kwartaal is er een bijeenkomst bij één van de leden, die als gastheer optreedt en de kans pakt om het eigen bedrijf en eigen aanpak onder de aandacht te brengen bij collega’s. Eventueel aangevuld met een businesscase of exportthema, met als doel nieuwe inzichten te krijgen.
Middagprogramma met rondleiding, eigen business case en discussie over thema (14.00 – 17.30h.)

Aanvullende individuele mogelijkheden:
Tailormade een individueel exportstrategie coaching gesprek eventueel  i.s.m. directe collega’s.

Algemeen seminar: Export Actueel.
1x Jaarlijkse seminar over een actueel internationaal thema.

Netwerk bedrijfsbijeenkomsten vinden plaats met een beperkt aantal (non-competitieve) deelnemers om daadwerkelijk met elkaar in contact te kunnen komen. Meestal bestaat een bijeenkomst uit gemiddeld 15-20 personen.

De focus ligt op de internationale strategie van de deelnemers met betrekking tot distributieaanpak, partner- en klantstructuur, vergelijkbare business modellen of marktbewerking met als doel elkaar te verrijken in praktische kennis, contacten en informatie. Onderwerpen zijn actueel en worden bepaald door de gemeenschappelijke businesskaders en/of exportaanpak. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar een B2B of B2C marktbewerking, om de onderlinge contact- en informatiebehoeften zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Bij de bedrijfsbezoeken zijn uitsluitend gelijkgestemde collega’s aanwezig met exportervaring en/of met internationale managementervaring om elkaars sparringspartner en klankbord te zijn.

De bedrijfsbezoeken worden gevoerd in een inhoudelijk en vertrouwelijk sfeer en zijn gevrijwaard van directe concurrentie onder de deelnemers binnen dezelfde bijeenkomst.

Met de ExportConnect Service Desk faciliteren we de onderlinge “peer to peer connecties” tussen leden en derden voor een doelgerichte exportontwikkeling. We maken daarbij gebruik van een omvangrijk netwerk aan bedrijfscontacten.

> <