Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Jaaragenda 2019

12 Februari 2019
Thema:  Exportcompliance 2020: Management Update
Presentatie door  Esmerillon Compliance BV  – Ron van der Gaarden
Quick refresh van belangrijke compliance ontwikkelingen omtrent  exporteren.

 

21 Mei  2019
Bedrijfsbezoek: Auping BV.
Thema: Internationale shop in shop strategie.
Verticale integratie van producent naar retailer.

 

10 September 2019
Stappenplan Internationale fusie & overname (van handelspartners)
Van export naar lokaal: business cases .
Toelichting door DVAN –  Internationale advocaten  MKB

 

15 Oktober  2019
Bedrijfsbezoek: WP Haton  BV
Thema: productieconcept o.b.v. denken vanuit de consument

 

19 November  2019
Blockchain technologie toepassen in een exportorganisatie
Toelichting door Weconet Blockchain Technologies (Paul Bessems)