Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

ExportConnect Netwerk: leden onder leden.

Je kunt succesvoller zaken doen als je elkaar kent en begrijpt. Wordt lid van ons netwerk en neem deel aan de onderlinge bedrijfsbezoeken. Exporteren in de praktijk zorgt voor inspiratie en nieuwe contacten. Juist nu is onderlinge samenwerking over de grens van belang: www.exportconnect.nl.