Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Andere tijden vragen om een andere aanpak?

De Select-Connect-Growth analyse is erop gericht om een exportafdeling te verbeteren om de export te laten groeien. Wat kan er beter? Welke klanten worden niet goed bediend? Exporteren is een vak en is mensenwerk. Door deze analyse vergelijken we kennis, ervaring en competenties van de huidige exportmedewerkers met wat er op landen- en klantniveau wenselijk is.

Onze visie is dat exportsucces in grote mate wordt bepaald door drie aspecten:
1. kennis & kunde (bijv. talen, exportkennis, product kennis).
2. inlevingsvermogen (bijv. afstandswerken i.c.m. cultuur, land en lokale klant).
3.  ondernemingszin (reisbelasting, service leveren, pro-actief onderhandelen).
Informeer hoe ExportSelect kan helpen.