Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Ledenservice

ExportConnect staat voor praktijkinformatie, kennisdelen en internationale contacten opdoen. Alles bedoeld om export te verbeteren.  Het netwerk informeert elkaar en doet kennis en onderlinge contacten op tijdens de reguliere meetings.

Met de ExportConnect Service Desk faciliteren we de onderlinge “peer to peer connecties” tussen leden en derden voor een doelgerichte exportontwikkeling. We maken daarbij gebruik van een omvangrijk netwerk aan bedrijfscontacten.

Daarnaast werken we samen met onze partners en themasprekers om de leden te ondersteunen. Voor de leden zijn van de diverse besproken thema’s de presentaties op te vragen en te downloaden.

Met betrekking tot meer marktkennis en exportgroei stimuleren we de onderlinge uitwisseling van informatie en het leggen van internationale (klant)contacten.