Onderlinge contacten - kennis - inspiratie.

Ledenservice

ExportConnect staat voor praktijkinformatie, kennisdelen en internationale contacten opdoen. Alles bedoeld om export te verbeteren.  Het netwerk informeert elkaar en doet kennis en onderlinge contacten op tijdens de reguliere meetings.

Daarnaast werken we samen met onze partners en themasprekers om de leden te ondersteunen. Voor de leden zijn van de diverse besproken thema’s de presentaties op te vragen en te downloaden.

Met de ledenservice kunnen leden kosteloos informatie verkrijgen over specifieke exportonderwerpen en kunnen connecties maken met onze netwerkpartners.

Met betrekking tot meer marktkennis stimuleren we de onderlinge uitwisseling van informatie en het leggen van internationale (klant)contacten.